Leden 2018

Dřevo trnovníku akátu

31. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU


Dřevo katalpy obecné

29. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Suché plody dřevin - Kryptomérie japonská

28. ledna 2018 v 8:59 | Jiří Malaska |  BOTANIKA
Kryptomérie japonská (Cryptomeria japonica) je jediným známým zástupcem rodu kryptomérie.
Původem je z Japonska a jižní Číny. V Japonsku je známo přes 200 ras, stanovištních forem a odrůd.
Kryptomérie japonská je stálezelený jehličnatý strom z čeledi tisovcovité (Taxodiaceae). Kryptomérie
je dřevinou polostinnou až poloslunnou, teplomilnou jež se daří na čerstvě vlhkých živných půdách a v
chráněných polohách. V Japonsku roste obvykle v nadmořských výškách od 600 do 1200 metrů s ročním
úhrnem srážek 1000 až 3000 mm a průměrnou roční teplotou mezi 8 a 16°C. Dožívá se v průměru 350 let,
nejstarší známý jedinec se dožil stáří 945 let. Jedná se důležitou hospodářskou dřevinu Japonska
poskytující lehké, měkké, pružné, pevné a středně trvanlivé dřevo.
Dorůstá výšky až 40 metrů a v domovině výjímečně až 70 metrů, nejvyšší exemplář na Evropském
kontinentu roste ve Francii a má výšku 39,5 metrů, u nás dosahují nejvyšší exempláře výšky okolo 29
metrů. Borka je červenohnědá, odlupující se v pruzích.

borka kryptomérie japonské

Jehlice střídavé, v pěti podélných řadách, šídlovitého tvaru a dopředu srpovitě zahnuté, 0,6 až 1,8 cm dlouhé.

větévka kryptomérie japonské

Šišky jsou kulovité, dřevnaté, 1,5 až 2,5 cm v průměru. Šiška je tvořena z 15 až 30 semenných šupin
jež mají na sobě 3 až 6 špičatých výrůstků. Podpůrné šupiny mají nazpět ohnutý osten. Šišky dozrávají
prvním rokem.

šišky kryptomérie japonské

Semena jsou trojhranně podlouhlá a úzce křídlatá.

kresba semene kryptomérie japonské (z knihy Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora,
The Carpatian Mountains Region - V. Bojňanský, A. Fargašová)

Dřevo topolu černého

28. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Dřevo bezu černého

27. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Pevník nachový

26. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Ostnateček okrový

25. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Rážovka rumělková

24. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Terčovka brázditá

23. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKUKornatec rozvitý

20. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Kornice otrubičnatá

19. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU


Mušlovka plstnatá

17. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Černorosol bukový

16. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Rosolovka mozkovitá

15. ledna 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU