Únor 2018

Dřevo zeravu západního

28. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Dřevo javoru klenu

27. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Dřevo douglasky tisolisté

26. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKUIbišek syrský v zimě

23. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Škumpa orobincová v zimě

22. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Ucho Jidášovo

21. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Kržatka otrubičnatá

20. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Kropilka menší

19. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Dřevo olše lepkavé

18. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Dřevo vistárie čínské

17. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Kolkvicie krásná v zimě

16. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Dekesnea Fargesova v zimě

15. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Klokoč zpeřený v zimě

14. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKUDřevo borovice pokroucené

11. února 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Suché plody dřevin - Smrk omorika

10. února 2018 v 14:22 | Jiří Malaska |  BOTANIKA
Smrk omorika nebo též smrk Pančičův (Picea omorika) je jedním z asi 40 druhů rodu smrk rostoucích
na severní polokouly. Smrk omorika je třetihorním reliktem a endemitem oblasti Balkánu, kde roste
na strmých vápencových strání okolo středního toku řeky Driny, v nadmořské výšce 1000 až 1500 m
nad mořem. Omorika byla objevena v oblasti Zaovine v letech 1875 až 1877 profesorem Pančićem.
Smrk omorika dorůstá do výšky až 30 metrů, na dobrých stanovištích (né však typických stanovištích)
až 50 metrů. Koruna je úzkce kuželovitá, pravidelná a ostře zašpičatělá. Větve jsou krátké, na konci
obloukovitě vystoupavé. Borka je šupinovitá.

borka smrku omorika

Letorosty jsou světle hnědé, hustě žlaznatě chloupkaté. Pupeny temně hnědé a nepryskyřičnaté.
Jehlice smáčklé, 8 až 18 mm dlouhé, tupé s malou špičkou. Na rubu se dvěma bílými pruhy průduchů,
na líci leske zelené bez průduchů.

rubová strana jehlic smrku omorika

Šišky typu "morinda" se objevují již u mladých stromů - obvykle, ale až u minimálně 20 let starých
jedinců. Jsou vejčitě podlouhlé, 3 až 6 cm dlouhé a asi 1 cm silné. Nezralé jsou fialově purpurové.

nezralé šišky smrku omorika

Zralé šišky jsou leske skořicově hnědé se zaokrouhlenými, pravidelně zoubkovanými šupinami.


Semena drobná, křídlatá, tmavě hnědá s malými černými čárkami, 3 až 3,6 mm dlouhé a 1,8 až
2,2 mm široké.


kresba semene smrku omorika (z knihy Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora,
The Carpatian Mountains Region - V. Bojňanský, A. Fargašová)