Září 2018

Duha

29. září 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU


Aktuálně z botanické zahrady - 38. týden

22. září 2018 v 20:05 | Jiří Malaska |  AKTUÁLNĚ Z BOTANICKÉ ZAHRADY 2018

Rosa ´Tiffany´ - Růže ´Tiffany´ - květ

Rosa pendulina ´Mount Everest´ - Růže převislá ´Mount Everest´ - šípek

Rosa canina ´Keise´ - Růže šípková ´Keise´ - šípky

Poncirus trifoliata - Citronečník trojlistý - zrající plod

Pinus ponderosa - Borovice těžká - šiška

Pinus parviflora - Borovice drobnokvětá - větvička s šiškami

Juniperus virginiana - Jalovec viržinský - větvička se zrajícími plody

Humulus lupulus - Chmel otáčivý - samičí šištice

Rosa ´Double Delight´ - Růže ´Double Delight´ - květ

Actinidia chinensis - Aktinidie čínská (kiwi) - dozrávající plody

Kondenzační pruhy

17. září 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

I já jsem dnes ráno prořezal růžové keře

16. září 2018 v 18:13 | text: Saint Exupéry, foto: Marek Coufal |  ZAMYŠLENÍ
Znal jsem jednoho starého zahradníka , a ten mi vyprávěl o svém příteli.
Než je život rozdělil , žili dlouho jako dva bratři , popíjeli spolu večer čaj,
světili stejné svátky , a když potřebovali poradit nebo se svěřit , chodili jeden
za druhým.
Mnoho co říci si samozřejmě neměli , spíš je bývalo vidět , jak se po práci
procházejí a mlčky si prohlížejí květiny , zahrady , nebe a stromy.
Ale když jeden z nich potřásl hlavou a dotkl se prstem některé rostliny ,
hned se sehnul i druhý a také potřásl hlavou , neboť poznal stopu housenek.
A z rozvitých květů měli oba stejné potěšení.


Ale stalo se , že jakýsi kupec jednoho z nich najal , aby po několik týdnů
provázel jeho karavanu.
Přepadli je však lupiči , a různé životní náhody , války mezi říšemi , bouře ,
ztroskotání , neštěstí , smutky a sháňka živobytí potom tím člověkem
smýkaly po dlouhá léta jako moře sudem , až ho od zahrady k zahradě
dostrkaly na druhý konec světa.


Po létech tichého stáří dostal můj zahradník náhle od svého přítele dopis.
Ví bůh , kolik let ten dopis putoval. A jak byl toho rána všecek rozzářen štěstím,
o něž se toužil podělit , prosil mne , abych si ten dopis přečetl.
Jako , kdyby mi nabízel k přečtení báseň , a napjatě sledoval mou tvář , jak
mne ta četba vzruší. A bylo tam ovšem jen pár slov , neboť oba zahradníci
ovládali mnohem lépe rýč než pero.
Četl jsem prostě toto :
"Dnes ráno jsem prořezal růžové keře ..."
A když jsem se zamyslel nad tím podstatným , které tu zřejmě nebylo k
vyslovení , potřásl jsem hlavou , stejně jako by to udělali oni.


Od té chvíle neměl můj zahradník klidu.
Po třech letech jsem náhodou posílal jakési poselství na druhý konec země.
Dal jsem svého zahradníka zavolat : "Můžeš napsat svému příteli."
Trochu na to doplatily mé stromy a zelenina v zahradě a housenky teď
měly hotové hody : začal totiž po celé dny vysedávat doma a s povystrčeným
jazykem , jako dítě nad úlohou , čmáral a škrtal a začínal znovu a znovu ,
neboť věděl , že potřebuje říci cosi naléhavého a že se musí svému příteli
tlumočit celý , v celé své pravdě. Potřeboval vybudovat svou vlastní lávku
přes propast a skrze prostor a čas dosáhnout oné druhé části sebe sama.
Potřeboval vyslovit svou lásku.


Konečně mi celý zrudlý přinesl svou odpověď a zase s napětím sledoval
mou tvář , aby spatřil odlesk oné radosti , kterou se tentokrát rozzáří
adresát , a aby tak vyzkoušel sílu svých důvěrných sdělení.
A já jsem četl v jeho pečlivém a neobratném rukopise , který byl jako
hluboce přesvědčená modlitba , tato prostá slova :
"I já jsem dnes ráno prořezal růžové keře ..."


Když jsem to přečetl , zmlkl jsem a zamyslel se nad tím podstatným ,
které se mi začínalo jevit už lépe , neboť aniž to věděli , Pane ,
ti dva oslavovali Tebe , nad svými růžovými keři se spojovali v Tobě.A když vidím , jak byl šťastný onen zahradník , občas zatoužím ,
spojit se v duchu jejich boha se zahradníky své říše.
A někdy se stane , že chvíli před svítáním sestoupím zvolna po palácovém
schodišti do zahrady.
Zamířím k růžovým sadům.
Prohlížím to a ono , pozorně se sehnu k některému stvolu.
Já , který budu v poledne rozhodovat o milosti nebo smrti , o míru
nebo válce.
O životě nebo zničení říší.
Potom se od své práce s námahou zvednu , neboť jsem už starý ,
a v srdci prostě řeknu všem živým i mrtvým zahradníkům , abych se s nimi
sjednotil tou jedinou účinnou cestou :
"I já jsem dnes ráno prořezal růžové keře."

Saint Exupéry - Citadela

Aktuálně z botanické zahrady - 37. týden

16. září 2018 v 11:19 | Jiří Malaska |  AKTUÁLNĚ Z BOTANICKÉ ZAHRADY 2018


Rosa ´Fairy´ - Růže ´Fairy´ - květ a poupata

Rosa ´Swany´ - Růže ´Swany´ - květy

Rosa ´Sommerabend´ - Růže ´Sommerabend´ - květy

Salvia farinacea - Šalvěj pomoučená - zralá plodenství

Salvia farinacea - Šalvěj pomoučená - detail květenství/květ

Rosa ´Roztomilá´- Růže ´Roztomilá´ - květy

Pseudotsuga glauca - Douglaska sivá - zralá šiška

Pinus mugo - Borovice kleč - zralá šiška

Negundo aceroides - Javorovec jasanolistý - plody

Ziziphus jujuba - Cicimek čínský - plod

Tricyrtis hirta - Liliovka srstnatá -květy

Magnolia stellata - Šácholan hvězdokvětý - zralé plodenství se semeny

Liriodendron tulipifera - Liliovník tulipánokvětý - nezralé plodenství

Rosa ´Karkulka´- Růže ´Karkulka´ - květ

Mirabilis jalapa - Nocenka zahradní - květ

Mirabilis jalapa - Nocenka zahradní - plod ze zralým semenem

Iris domestica - Angínovník čínský - nezralé plody

Dahlia pinnata - Jiřina proměnlivá - zralé plodenství

Dahlia pinnata - Jiřina proměnlivá - květ

Dahlia pinnata - Jiřina proměnlivá - květ

Dahlia pinnata - Jiřina proměnlivá - květ

Dahlia pinnata - Jiřina proměnlivá - květ

Rosa ´Česká Pohádka´ - Růže ´Česká Pohádka´ - květy

Colchicum autumnale - Ocún jesenní - kultivar s bílými květy

Colchicum autumnale - Ocún jesenní - kultivar s růžovofialovými květy

Colchicum autumnale - Ocún jesenní - kultivar s fialovými květy

Colchicum autumnale - Ocún jesenní - plnokvětý kultivar

Ampelopsis brevipedunculata - Loubinec krátkostopečný - plody
Bělásek rezedkový

13. září 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Ohniváček černočárný

12. září 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU

Sírovec žlutooranžový

11. září 2018 v 8:00 | Jiří Malaska |  Z AUTOROVA ZÁPISNÍKU